top of page
  • Foto van schrijverMyCleanCity

Effectieve aanpak van bijplaatsingen

Conclusie van dit gezamenlijke onderzoek door NVGD, Waste Vision en VConsyst

Een bijplaatsing is afval dat naast of nabij een afvalinzamelsysteem wordt geplaatst in plaats van erin. Om dit tegen te gaan moet de basis op orde zijn en de dienstverlening vanuit gemeentes volgens bepaalde criteria te werk gaan. Denk daarbij aan goede communicatie, een schone omgeving, werkende voorzieningen, monitoring en interne afspraken over de aanpak. Echter, meetbare criteria, interne samenwerking en monitoring van de ‘basis op orde’ ontbreken veelal. Om dit op orde te krijgen is een structurele (lange termijn) aanpak nodig. Dit vergt toewijding van de betrokken organisatie én politiek draagvlak om het bijplaatsingen beleid te blijven verbeteren.


Uit het onderzoek blijkt ook dat men snel naar ‘losse’ interventies neigt in plaats van gestructureerd beleid te ontwikkelen om de basis echt op orde te krijgen. Dit rapport geeft u een goed beeld welke middelen, aanpak én toewijding nodig zijn om de basis op orde te krijgen. Het model en dit rapport geven u de handvatten om tot een effectieve aanpak van bijplaatsingen te komen.
Over de rol van nieuwe technologie

Het faciliteren van een burger meldpunt kan een effectief middel zijn om tijdig bijplaatsingen op te lossen en het proces hiervan te verbeteren. Meldingsystemen zoals de MyCleanCity app bieden een gebruiksvriendelijke manier aan de burger om meldingen te maken en het verloop van het afhandelen te communiceren. Tevens wordt hiermee direct data verzameld en kan de dienstverlening de communicatie door een centraal punt te bieden voor andere afvalzaken zoals het aanvragen van een afvalpas, huisvuilkalander en algemene informatie.


コメント


bottom of page