top of page
Gebruiksvoorwaarden
Toegang tot MyCleanCity Services 

MyCleanCity verleent u hierbij toegang tot MyCleanCity.nl, en nodigt u uit de MyCleanCity.nl-website en de MyCleanCity iOS- en Android-apps (ook onze 'Services' genoemd) te gebruiken. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze Services.

MyCleanCity is eigendom van Savana B.V. (KvK nummer 67438032), kantoorhoudend aan Kalvermarkt 53, 2511 CB, Den Haag, Nederland.  

 

Gebruik informatie en Services 

MyCleanCity spant zich in om de inhoud van haar Services zo vaak mogelijk te actualiseren/ of aan te vullen. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd zonder voorafgaande mededeling daarover. 

 

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de Services beschikbaar gestelde informatie. MyCleanCity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van in de Services beschikbare informatie of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van deze Services. 

MyCleanCity kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor in de Services aangeboden links naar websites of diensten van derden. 

Merkt u dat er iets niet klopt of iets niet goed werkt? 

Laat het ons dan alstublieft meteen weten via support@mycleancity.nl, dan kunnen we het indien nodig corrigeren. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij MyCleanCity. 

Overig

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen 

 

Zie ook ons Privacybeleid.

bottom of page